Benim buz hokeyi nasil oynanir Başlarken Çalışmak

Sana saadetten ugarak cevap vermi§tim Sumida, hatirliyor musun? Bir Turk subayinin zekada higbir dakika kimseden gelişememiş kalmayacagini adeta ispat eylemek igin, kepimi yana yatirmi§ ve demi§tim ki:

Bizim eve mezarligin oralardan gegilerek gidilir. Adimini asfaltin iki adim di§ina atar atmaz cumburt diye gokeklere batarsin.

Orada bulunan ba§ka hileci genglerden biri, evine donerken bir taksiye biniyor. Hig de inmezler taksilerden ve hepsi §ofor karde§lerimizin kafasini §i§irirler: Arkada§im, sen bir emekgisin, kalk yurusene bizi yonetenlerin ustune!

O skolastik ogrencimin yuzunun yarisim, kansmm yuzunun yarisiyla yanyana, nikah masasmm yakinlarinda bir yerde segiyorum. Yildiz’in nüktedan uzun elinin Tuncer’in alnina du§en bir tutam sagi ok§ayarak yana gektigini dahi goruyorum.

Oglum goturur beni, ilhanim, derken bir onurlani§i vardi!.. Kalabalikta oglunun cafcafli arabasinda gorunmek istedi, Omer abinin tutacagi taksi de neymi§? Omer abi ile Aysel halanin kar§isinda utang duydugum gunlerden bir gun i§te. Babaanneme kar§i da igimde bir §ey eksildi.

Tarim Bakanligi’nda gali§an bayi o zaman animsadim. Ercan’la dans eden Ay§en’e bakmadan bakip dururken bu bayi tumuyle unutup gitmi§im. Bir aralık, alarga bir §ey soylemek icap gibiydi. §imdi nerede? Higbir ko§ede goremiyorum onu.

Ben bu denli huysuz, bu denli og alici degildim. Ben bir suredir kendimde yeni yeni tepkiler yakaliyorum. Ay§en’in baki§lariyla kar§ila§maktan da kaginiyorum. Kamer§en’in bana egiliminden oturu anlayi§li başlamak alegori, yuregimde yoğun bir seving besliyorum.

Tezel’le ben tekrar i§itmiyoruz. Higbir §ey de gormuyoruz. Hayrettin Pa§a buna da mutlaka inanmakta. inanmasa iki kadini elinin tersiyle iki yana siyirip da:

Dantel sabahliginin eteklerini ugu§turarak agik pencereye ko§tu. ilk i§i camlari kapamak oldu. Camlari kapayincaya hile susabilmi§ti, biliyor musunuz? git linke Kapar kapamaz haykirdi:

O ak§am Yildiz konusunda Ali Sanatkâr’dan gayri kimseye agilamazdim. Vakit ki§ gununun yedisine geliyor. Evet dukkani kapadiysa? Evet evde degilse? Acıklı bogrumde kalakalacaktim. §imdiden yarma nasil gikacagimi bilmeliydim. Yarin fakultede yine Yildiz’la kar§ila§inca ne tavir takinacagimi bilmeliydim.

ilhan ona, bir taraftan kravatini gev§eterek hi§yazım bakiyor: Dugun duzenini bu salaga birakanda sug.

Ummak higbir §eyin ustune gikamami§ti. Hem §a§hınç bir Ay§en ne bilecek bu sozun, ‘Oyle evet, igerden click here giktigindan buyana bana dokunmak istemeyen bir Omer, beni dunyasindan kapi di§ari etmi§ bulunuyor. Yollarimiz ayriliyor,’ anlamina geldigini?

gegirdigim saatleri hayalimde ta ba§tan yine be yeniden ya§ayarak gegiriyorum. Tutsak kampindan nasil kurtarildigimiz, o tehlikeli gunler de unutuldu, unutulmayan bir §ey olarak hafizamda yalniz Sumida ile tani§tigim gun kaldi. Bilahare onun ope isira morarttigim    

Ali Eli uz, Yildiz’dan cayamayacagimi daha o sıkıntısız§am anlami§ti. Bir yil, elele her yerde Yildiz’la omuz omuza olduk. Miting alanlarinda yanimdan hig ayrilmadi. Arkada§larimi benden gok sevdi. Ya§amma bigimlerini benden ileri benimsedi. Nikahlanmayi talip bile ben oldum ustelik. Beni babasinin kar§isina goturen o olsa da. Kendisini bana seve seve verdigi halde, bir gun birlikte evliligin yanindan gegirmemi§ti sozu. Benden kendisini sevmemi birlikte istememi§ti, diyebilirim. Beni sevmesine katlanmami, yanimda bulunmasina katlanmami; salt bunlari istedi saniyorum.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Benim buz hokeyi nasil oynanir Başlarken Çalışmak”

Leave a Reply

Gravatar